Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding van BudgetCoachHouten

Budgetbegeleiding van BudgetCoachHouten is onder te verdelen in een aantal fasen: de intakefase, de hulpfase en de nazorgfase. Gedurende alle fasen van de budgetbegeleiding blijft u zelf eindverantwoordelijk.

De intakefase, een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek

De intakefase begint met een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. We bespreken welke problemen er spelen en wat ik als budgetcoach voor u kan betekenen. In de overeenkomst die we - bij wederzijds goedvinden - gaan ondertekenen maken we afspraken over het budgetplan, hoe lang we denken nodig te hebben en wat de kosten zullen bedragen.

De hulpfase, het opzetten van een thuisadministratie

Tijdens de hulpfase worden alle rekeningen, bankafschriften, verzekeringspapieren, loonstroken, belastingaangiftes verzameld en geordend en we zetten een thuisadministratie op. Er wordt een overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven en indien er sprake is van schulden worden deze in kaart gebracht. We gaan samen kijken waarop bezuinigd kan worden en onderzoeken de mogelijkheden om het inkomen te verhogen. De problematiek, financiële situatie en het te besteden budget worden hierdoor duidelijk.

De nazorgfase, het afbouwen van het contact

In de laatste fase is de balans tussen inkomsten en uitgaven terug. Langzaam wordt het contact afgebouwd en de begeleiding is nu alleen nog gericht op het in evenwicht houden van de financiële balans. In de eerste maanden na de budgetbegeleiding zal regelmatig worden geïnformeerd of alles nog loopt zoals was afgesproken.