Privacy

Privacy

BudgetCoachHouten zal uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en uw privacy altijd waarborgen. U mag altijd vragen wat de BudgetCoachHouten in het dossier, al of niet in de computer, heeft opgenomen. BudgetCoachHouten verstrekt op verzoek een kopie. BudgetCoachHouten houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.